Rehabilitering av Haukåsen Radarstasjon

Radarstasjonen på Haukåsen i Østmarka i Oslo kommune ble oppgradert med

radarantenne og tilhørende radarteknisk utstyr. I den sammenheng gjorde Haga & Berg en

bygningsmessig og teknisk oppgradering av bygget til tidsmessig standard. Det ble også fremført ny strømforsyning og utvendig jordingsanlegg ble utvidet.

 

 

Byggherre: Avinor AS

Kontraktsum: 4,1 MNOK eks mva

Tidspunkt: 2014